ที่สุดแห่งวงร๊อก

ที่สุดแห่งวงร๊อก

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ชื่อหน่อยงานสถานที่ตั้ง
หน่วยงาน...........................ตั้งอยู่ที่...................หมู่..........ตำบล..........
อำเภอ................................จังหวัด....................................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา...............................

วิสัยทัศน์.........................

อำนาจหน้าที่

มีดังนี้
१..................................................
२.................................................
३................................................

บุคลากร

१।นาย.......................ตำแหน่ง..........................
२।นาย.......................ตำแหน่ง......................
३।นาย......................ตำแหน่ง........................
४.นาย......................ตำแหน่ง........................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

รู้สึกดีคับที่ได้เรียนได้ความรู้มากขึ้นจะได้นำไปใช้โดยการติดต่อกับเพื่อนๆ
ดีใจคับผมทำได้แล้ว